Pravidlá používania SMS brány:
Sms brána umožnuje návštevníkom odosielať krátke SMS správy na čísla slovenských mobilných operátorov.

Správy možu obsahovať až 100 znakov, ďaľších 40 znakov je vyhradených pre text sponzora.

Neprihlasení návštevníci môžu bezplatne z jedneho počítača zaslať 2 SMS správy, každých 24 hodín.

Prihlasení návštevníci môžu bezplatne z jedneho počítača zaslať až 2 SMS správy, každých 24 hodín.

SMS nebude odoslaná na číslo, ktoré za posledných 24 hodín prijalo 2 SMS správy.

Po úspešnom odoslaní SMS správy sa môže na pozadí otvoriť okno so stránkou sponzora.

Stránka sponzora nesmie spúštať automatický download žiadneho súboru.

Bezplatné zasielanie SMS môže byť kedykoľvek pozastavené, či zrušené bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade porušenia podmienok môže byť IP adresa odosielateľa natrvalo zablokovaná.

Čísla príjemcov, ani obsah správ nie sú a ani nikdy nebudú predávané tretím stranám.

Žiadosti orgánov činných v trestnom konaní príjmame na adrese policia@urlka.sk